Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97603
Title: Trencament de la funció epitelial de barrera en la salmonel·losi (Seminaris de Recerca 2013)
Author: Martín Venegas, Raquel
Keywords: Salmonel·la
Enteritis
Malalties inflamatòries intestinals
Seminaris
Salmonella
Enteritis
Inflammatory bowel diseases
Seminars
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia
It is part of: Seminaris de Recerca de Facultat de Farmàcia 2013 (Seminari 5)
URI: http://hdl.handle.net/2445/97603
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/63973
http://hdl.handle.net/2445/63704
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Seminaris de Recerca (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seminari5_Raquel Martin.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons