Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97742
Title: If (void): publicació periòdica impresa i digital de temàtica artística amb orientació interdisciplinària
Author: Vicedo Vilaplana, Borja
Director: Moret, Oriol
Keywords: Revistes
Revistes electròniques
Edició d'art
Treballs de fi de grau
Edició electrònica
Art publishing
Magazines (Periodicals)
Electronic magazines
Electronic publishing
Bachelor's thesis
Issue Date: 22-Jun-2015
Abstract: [cat] Disseny d'una publicació periòdica impresa i digital de temàtica artística amb orientació interdisciplinària per la Fàbrica de creació Fabra i Coats de Barcelona. El projecte proposa la creació d'una publicació impresa i una plataforma web com a eina de producció de moviment cultural i foment d'interessos sense inculcar un discurs, una resposta inequívoca a la temàtica plantejada, relacionant l'art amb la resta de disciplines. La memòria presenta i justifica el procés del projecte, des del concepte fins la formalització gràfica i tècnica, tant de la publicació impresa com del web.
[eng] Design of a periodical print and digital art publication with interdisciplinary orientation for Barcelona's Fàbrica de creació Fabra i Coats. The project suggests the creation of a print publication and a website platform as a tool to produce cultural motion and to promote interests without instilling a speech, an unequivocal response to the proposed topic, linking art with other disciplines. The report presents and justifies the project process, from concept to graphics and technical aspects of the print publication, as well as the website.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Oriol Moret Viñals
URI: http://hdl.handle.net/2445/97742
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Vicedo_Vilaplana_IfVoid_Memoria.pdfMemòria10.57 MBAdobe PDFView/Open
TFG_Vicedo_Vilaplana_IfVoid_Pla.pdfPla de Contingut257.74 kBAdobe PDFView/Open
TFG_Vicedo_Vilaplana_IfVoid_Impresa.pdfPublicació Impresa315.39 kBAdobe PDFView/Open
TFG_Vicedo_Vilaplana_IfVoid_Web.pdfPublicació Web1.84 MBAdobe PDFView/Open
TFG_Vicedo_Vilaplana_IfVoid_Cartell.pdfCartell26.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons