Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98183
Title: Elaboració d’un glossari sintàctico-semàntic
Author: Laso Martín, Natàlia Judith
Verdaguer, Isabel
Celaya Villanueva, Ma. Luz (María Luz), 1962-
Comelles Pujadas, Elisabet
Forcadell Guinjoan, Montserrat
Ventura Campos, Aaron
Feijóo Antolín, Sara
Barón Parés, Júlia
Keywords: Glossaris
Terminologia
Innovacions educatives
Autoaprenentatge
Metodologia
Issue Date: 25-Apr-2016
Abstract: En projectes anteriors havíem desenvolupat una base de dades de patrons sintàctics, la Clause Pattern DB (CPDB), als quals havíem associat estructures d’arbre i de la qual hem pogut extreure àgilment informació directament relacionada amb els continguts de la matèria. Quant als beneficis pedagògics, cal destacar que aquest recurs docent està contribuint, d'una banda, a la millora i ampliació dels tipus d’exercicis dissenyats en anteriors projectes i, d'una altra, a la creació de materials didàctics, ja sigui des de la perspectiva de l'alumnat (models d’exercicis diversos com per exemple, l’ús de bases de dades, anàlisis sintàctiques amb estructures d’arbre, etc.) com des de la del professorat (eines d'avaluació d'aprenentatge i il•lustració de continguts). Arran d'aquesta innovació, vàrem detectar que l'alumnat de Gramàtica descriptiva I, II i III i Lexicologia i morfologia anglesa (totes quatre assignatures són obligatòries en el grau d’Estudis anglesos) mostrava certes confusions terminològiques, derivades de la manca d’homogeneïtzació terminològica en aquestes assignatures. Érem conscients que aquesta confusió terminològica incidia negativament en l'assimilació de conceptes clau, així com en les anàlisis sintàctiques que l’alumnat ha de produir a les esmentades assignatures. Ens vàrem proposar, doncs, elaborar un glossari terminològic i pilotar-lo a l’aula per determinar la seva incidència en l’aprenentatge de l’alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98183
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_Glossari.pdf230.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons