Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98212
Title: El treball per Projectes a l’Educació Secundària. Aprendre de forma competencial
Author: Almazan Cano, Àngels
Garcia i Pausas, Teresa
Narváez Ferri, Manuela
Palos, José
Vilalta Golet, Rosa M.
Keywords: Aprenentatge
Educació secundària
Competències bàsiques en educació
Issue Date: Apr-2016
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Docència i Metodologia Docent; 11
Abstract: Els canvis que ha experimentat la nostra societat tenen una forta incidència en els interessos, motivacions i circumstàncies d’aprenentatge dels joves. Per respondre a les necessitats i als reptes del món d’avui cal una pràctica docent que els contempli i apropi la realitat a l’àmbit escolar. El treball per projectes és una eina que facilita la integració d’aquests elements a l’aula, ja que posa en relació diverses estratègies i metodologies d’aprenentatge que orienten la finalitat de l'educació secundària obligatòria. El procés de construcció del coneixement que segueix l’alumnat en desenvolupar un projecte implica la integració dels coneixements i dels nous aprenentatges de forma interdisciplinària i amb un grau molt elevat de funcionalitat. Aquest fet facilita la transferència dels sabers interioritzats, per abordar noves situacions i aprenentatges, on l’aplicació de destreses i coneixements adquirits siguin necessaris. La funció del professorat és orientar el procés de construcció i reconstrucció d’aprenentatges, per tal de poder aportar els suports necessaris a l’alumnat en cadascuna de les fases del procés. Ara bé, per a que es doni un veritable aprenentatge competencial s’ha de potenciar que sigui l’alumnat qui es faci responsable, de forma autònoma, de l’elaboració i dels resultats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98212
Appears in Collections:Docència i Metodologia Docent IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TreballProjectes_URI.pdf296.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons