Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98502
Title: Pla de màrqueting i visibilitat digital de la revista BID
Author: Borràs Bou, Aina
Director: Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario
Keywords: SEO
Posicionament web
Revistes electròniques
Màrqueting per Internet
Cercadors d'internet
Tesis de màster
Electronic journals
Internet marketing
Web search engines
Masther theses
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Problema Amb la generalització de l’ús d’Internet per a la investigació científica (edició electrònica, cercadors, agregadors, bases de dades), el màrqueting digital esdevé una tècnica essencial per augmentar la visibilitat i el creixement de les revistes digitals. La producció científica ha augmentat exponencialment en les darreres dècades, de forma que els investigadors, saturats d’informació, han de ser selectius a l’hora de llegir noves publicacions i cada vegada tenen més dificultats per detectar quines són més rellevants o transcendents. A aquest fet es suma que ja no s’accedeix directament a la producció científica, sinó que els rastrejadors dels diferents motors de cerca fan d’intermediaris indexant els resultats de la recerca de forma automatitzada. En aquest context, la tasca dels editors va més enllà de publicar continguts de qualitat per als seus lectors, ara també han de publicar continguts optimitzats per a aquests rastrejadors. El SEO (Search Engine Optimization), la presència en xarxes socials i l’optimització de les webs que allotgen aquesta producció científica esdevenen tècniques imprescindibles per arribar als lectors interessats en els continguts que es publiquen. Els articles de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació es troben difosos en aquesta quantitat ingent d’informació i, des de l’equip editorial es planteja la necessitat d’emprendre mesures per a ubicar la revista a la web i fer-la visible per a aquells usuaris que puguin trobar els seus continguts interessants. Objectius Davant el repte d’esdevenir visible en un entorn com el que hem presentat, aquest treball planteja un pla de màrqueting i visibilitat digital que permeti a la revista BiD augmentar la seva visibilitat tan a nivell nacional com internacional, augmentar l’abast dels seus articles i fidelitzar els seus lectors. Amb totes aquestes actuacions, es pretén de forma indirecta augmentar l’impacte tan de la revista com dels articles que conté en la comunitat científica. Propostes finals Tenint en compte que l’objectiu últim d’aquest treball és que BiD adquireixi més rellevància entre la comunitat científica, hem fet una recerca exhaustiva dels sistemes de mesura d’aquesta rellevància. Per això les propostes de millora no només van lligades a l’augment de cites, sinó a l’augment del tràfic a la revista i ús dels seus articles i a les altmètriques que mesuren el nombre de mencions en marcadors socials, xarxes socials científiques i generals. Es proposen actuacions relacionades directament amb la millora del posicionament de BiD com són la unificació de dominis existents, la optimització del rendiment de la web, la descripció de les imatges amb textos alternatius i la definició d’un sistema de URLs amigables. A més, es plantegen actuacions per millorar la interrelació amb bases de dades científiques i cercadors acadèmics, per augmentar la visibilitat de la revista en l’entorn científic. Aquestes millores van vinculades a la implementació d’un sistema de metaetiquetes optimitzades per a aquests entorns i a la creació d’un perfil específic de la revista a Google Scholar Citations. Una altra estratègia per augmentar la visibilitat a la comunitat científica és establir un sistema d’intercanvi de bàners amb revistes i entitats relacionades a BiD per configurar una xarxa d’enllaços de qualitat que remetin tràfic a la revista. Per obtenir la interacció dels lectors i poder conèixer les seves necessitats amb més profunditat es planteja també un pla de xarxes socials genèriques i especialitzades per a científics. Aquesta relació culminarà amb un nou sistema de email marketing que permetrà analitzar i l’engagement dels enviaments. Finalment, com a projecte a mig-llarg termini es proposa afegir l’anglès com a segona llengua de la revista de forma progressiva, començant per afavorir la publicació d’articles que adjuntin el text en anglès.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2014-2015. Tutor: Dr. Mario Pérez-Montoro (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/98502
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Aina_Borras.pdf19.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons