Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98623
Title: La Bauhaus a les escoles d'art i disseny de Barcelona (1959-1968)
Author: Samit Cid, Begonya
Director: Duran, Teresa, 1949-
Sánchez, Lydia
Keywords: Ensenyament de l'art
Escoles d'art
Barcelona (Catalunya)
Art education
Art schools
Bauhaus
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 22-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Bauhaus (1919-1933) neix amb la idea d'integrar dos tipus d'ensenyament, l'acadèmic i el d'arts i oficis, i es crea a partir de la unificació de les escoles d'arts i oficis i de belles arts de Weimar. La Bauhaus ha deixat un llegat pedagògic i didàctic molt influent, com ha estat extensament documentat en altres escoles d'art i disseny europees i nord-americanes, com les d'Ulm, Basilea i el Black Mountain College. La Bauhaus a les escoles d'art i disseny de Barcelona [1959-1968] estudia aquesta influència a Barcelona a partir de la següent pregunta: com s'introdueixen les idees pedagògiques i didàctiques de la Bauhaus a les escoles d'art i disseny de Barcelona en el període 1959-1968? Per contestar la pregunta, dividirem la recerca en dos «nuclis». El primer «nucli» centra l'estudi en les idees pedagògiques i didàctiques de la Bauhaus durant el període de 1919 a 1933 a partir de l'anàlisi documental de plans d'estudis i esquemes. Ressaltem la influència de factors culturals, polítics i econòmics en els seus mètodes didàctics. Delimitarem les característiques singulars de la pedagogia i la pràctica didàctica de la Bauhaus a partir de l'estudi de la documentació i l'exemple didàctic de tres dels seus docents més importants: Itten (1888-1967), Moholy-Nagy (1895-1946) i Albers (1888-1976). El segon «nucli» estudia les escoles d'art i disseny de Barcelona durant el període 1959-1968, durant el qual es transforma el panorama formatiu de la ciutat i comença la professionalització del disseny. Estudiarem la introducció de la Bauhaus a Barcelona mitjançant dues vies d'estudi. Primer analitzarem la rellevància de la Bauhaus a l'esfera pública. Durem a terme una anàlisi d'articles de premsa dels dos mitjans de comunicació barcelonins de més influència: La Vanguardia i Destino, que ens permetrà conèixer i valorar la imatge de la Bauhaus. La segona via centrarà la recerca en les tres escoles d’art i disseny més importants de Barcelona: Massana (1929), Elisava (1961) i Eina (1967). L’anàlisi dels plans d’estudis i esquemes organitzatius, imatges de treballs d’estudiants, fulletons publicitaris, etc., ens permetrà aprofundir en els estudis artístics d’aquest moment. Dedicarem les conclusions a emparentar les propostes de les escoles barcelonines amb les idees pedagògiques i didàctiques de la Bauhaus.
[eng] The Bauhaus (1919-1933) was created to integrate two different types of education: academic and arts and crafts, after the unification of Weimar's arts and crafts and fine arts Institutions. The Bauhaus pedagogical heritage has been extremely influential, and this influence has been thoroughly researched in the case of other European and North-American Institutions, such as Ulm, Basel and the Black Mountain College. La Bauhaus a les escoles d'art i disseny de Barcelona [1959-1968] researches this influence in Barcelona following our ground question: how were the Bauhaus pedagogical ideas introduced in the arts and design Academic Institutions located in Barcelona during the 1959-1968 period? To answer this question we have divided our research in two «nuclei». The first «nucleus» focuses on the 1919-1933 period Bauhaus pedagogical ideas, and the analysis of this period's documentation and curriculum developments against the background of the cultural, political and economic context's influence on Bauhaus' pedagogical methods. The Bauhaus model specificities are highlighted here mainly after the methods and documentation produced by three of its key teachers: Itten (1888-1967), Moholy-Nagy (1895-1946) and Albers (1888-1976) The second «nucleus» studies Barcelona's art and design Academic Institutions during the 1959-1968 period, in which the academic context of the city is transformed and the design degrees are professionalized. We'll conduct our research of the introduction of the Bauhaus in Barcelona by means of two different approaches. We'll first analyze the relevance of the Bauhaus in the public sphere. In order to determine and understand its importance, we’ll conduct an analysis of press clippings from the period published in the two most influential local media outlets: La Vanguardia and Destino. After this, we’ll focus our research in the three key art and design schools in Barcelona: Massana (1929), Elisava (1961) and Eina (1967). Our research of their curricula and documentation will enable us to present a comprehensive analysis of this period formal studies’ structure. We’ll link the Bauhaus’ pedagogical ideas and Barcelona Academic Institutions proposals in our Conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98623
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BSC_TESI.pdf27.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.