Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98626
Title: Jocs i avalots
Author: Raya Sánchez, Daniel
Director: Tapias Gil, M. Dolors
Keywords: Espais públics
Delictes contra l'ordre públic
Joguines
Treballs de fi de grau
Public spaces
Offenses against public safety
Toys
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: [cat] Jocs i avalots es presenta com una sèrie de dispositius de joc que han de servir per reflexionar de forma distesa sobre esdeveniments massius protagonitzats per la violència. Es tracta d’un conjunt de joguines que representen els diferents personatges i elements que intervenen a l’espai públic en contextos de manifestació i aldarulls populars així com en la consegüent contenció i repressió policial. Per a la producció de tots els artefactes necessaris, s’ha treballat en dos formats diferents que es complementen, sempre buscant una aparença de producte infantil. En primer lloc, per a la reproducció dels personatges, s’ha optat per figuretes de plàstic, fent al·lusió directa al format dels «indis i vaquers» i al clàssic «soldadet de plàstic», entesos tots dos com a paradigmes del conflicte en clau infantil. En aquest cas, el conjunt de “soldadets” vol reproduir les múltiples variants, rols i actituds que es poden donar en aquests contextos de conflictivitat social, donant mostra tant de manifestants en actitud passiva com d’altres en actitud agressiva. De la mateixa manera que s’hi mostren unitats antiavalots tant en posició defensiva com en acció de càrrega dissuasòria. El conjunt de figures ve complementat amb tots aquells elements necessaris per a exposar el tema, de manera que, furgons policials, ambulàncies i altres vehicles així com mobiliari urbà, es presenten aquí en format de retallables i construïbles de paper. El format de joc ajuda a marcar una distància entre nosaltres i els protagonistes dels esdeveniments. La reduïda escala dels joguets ens permet valorar els fets amb perspectiva, alhora que el mateix fet de jugar ens dota d’eines imaginatives per tal de (re)construir la nostra pròpia experiència subjectiva.
[eng] Jocs i Avalots [Toys and Riots] is a series of toys that serve to reflect on massive and violent events. These are toys that represent different characters and elements who participate during demonstrations, riots and police repression. For the production of the necessary devices, I worked in two different formats with a children's product appearance. First, the reproduction of characters is made with plastic figurines, referencing the «cowboys and indians» and the classic «plastic soldier». In this case, the set of «soldiers» recreate multiple roles and attitudes that occur in these conflict situations: passive o aggressive protesters, anti-riot units in defensive position or attacking. Then, these toys are complemented by cutouts of police vans, ambulances, other vehicles and urban’s furniture. The game format helps to make a distance between us and the protagonists of the events. The reduced scale toys allows us to observe the facts in perspective, while the imaginative game gives us tools to (re)build our own subjective experience.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: M. Dolors Tapias Gil
URI: http://hdl.handle.net/2445/98626
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Raya_Sanchez_Memoria.pdfMemòria39.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons