Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98664
Title: Què s'amaga darrera dels Transtorns de la Conducta Alimentària?
Author: Carrillo Figuerola, Eulàlia
Director/Tutor: Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Keywords: Educació social
Trastorns de la conducta alimentària
Intervenció social
Educadors socials
Treballs de fi de grau
Social education
Eating disorders
Social intervention
Social educators
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: [cat] Aquest Treball Final de Grau busca, a través de l’apropament a l’àmbit dels Trastorns de la Conducta Alimentària, identificar quin és o quin pot ser el paper de l’educador/a social en relació a la intervenció en aquestes malalties de salut mental. Amb el suport d’un marc teòric que ajuda a conèixer els aspectes més rellevants d’aquest àmbit d’actuació es podrà anar intuint la figura de l’educador/a social, actualment poc reconeguda com a tasca professional dins dels tractaments específics corresponents. A través de la investigació, aquest treball permet endinsar-se en una realitat poc coneguda que s’ha pogut plasmar de primera mà realitzant entrevistes a familiars de persones que pateixen un trastorn alimentari i a professionals de l’educació social que hi treballen directament. Gràcies a les seves aportacions i a la comparació feta amb el marc teòric i la meva pròpia experiència en l’àmbit s’han pogut extreure un seguit de conclusions i recomanacions que marquen nous horitzons en resposta a quines són i quines poden ser les funcions i tasques de l’educador/a social. Aquestes són les que han de marcar la diferència amb els altres professionals que també participen en la intervenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, buscant a on és més òptim que hi sumi l’educador/a social.
[spa] Este Trabajo Final de Grado busca, a través del acercamiento al ámbito de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, identificar cuál es o cuál puede ser el papel del/la educador/a social en relación a la intervención en estas enfermedades de salud mental. Con el apoyo de un marco teórico que ayuda a conocer los aspectos más relevantes de este ámbito de actuación se podrá ir intuyendo la figura del/la educador/a social, actualmente poco reconocida como tarea profesional dentro de los tratamientos específicos correspondientes. A través de la investigación, este trabajo permite adentrarse en una realidad poco conocida que se ha podido plasmar de primera mano realizando entrevistas a familiares de personas que padecen un trastorno alimentario y a profesionales de la educación social que trabajan directamente en esta. Gracias a sus aportaciones y a la comparación hecha con el marco teórico y mi propia experiencia en el ámbito se han podido extraer un seguido de conclusiones y recomendaciones que marcan nuevos horizontes en respuesta a cuáles son y cuáles pueden ser las tareas del/la educador/a social. Estas son las que han de marcar la diferencia con los otros profesionales que también participan en la intervención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, buscando dónde es más óptimo que sume el/la educador/a social.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Inés Massot Lafón
URI: http://hdl.handle.net/2445/98664
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ES_Eulàlia_Carrillo_Figuerola.pdf919.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons