Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98731
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 328 (Artesa de Segre)
Author: Pedrol Solanes, Joan
Conesa i Mor, Josep A. (Josep Antoni)
Keywords: Cartografia de la vegetació
Cartografia digital
Fitogeografia
Biogeografia
Artesa de Segre (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Artesa de Segre (Catalonia)
Issue Date: 2015
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 328 (Artesa de Segre). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
URI: http://hdl.handle.net/2445/98731
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-328_v2015.pdf173.55 kBAdobe PDFView/Open
full328_150dpi.pdf10.92 MBAdobe PDFView/Open
full328_v2015_shpETRS89.zip4.22 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons