Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/99394
Title: La persuasió de la lògica i la lògica de la persuasió: les proposicions en vers del Dictat de Ramon (1299) de Ramon Llull
Author: Fernàndez-Clot, Anna
Tous Prieto, Francesc
Keywords: Lògica
Argumentació (Lingüística)
Retòrica medieval
Religió
Logic
Argumentation (Linguistics)
Medieval rhetoric
Religion
Llull, Ramon, 1232 o 3-1315 o 6
Issue Date: 15-Dec-2014
Publisher: Universitat de València
Abstract: En aquest article s'aborda l'estudi del Dictat de Ramon, una obra en vers que té el propòsit d'aportar arguments per provar els sis articles més destacats de la fe cristiana. En el treball s'examina, en primer lloc, les estructures i les formulacions logicosemàntiques de les proposicions que componen el text, entre les quals destaquen sobretot les construccions condicionals; en segon lloc, s'estudia la funció de la rima i la versificació, i es descriuen de forma sintètica els recursos estilístics que Llull empra en la redacció dels dístics; finalment, es valora la recepció de què ha estat objecte el text per part de la crítica contemporània. El treball destaca que la tria del vers i del discurs sentenciós s'ha de posar en relació amb el destinatari específic al qual va adreçat el text, el rei Jaume II d'Aragó, i amb la petició amb què Llull clou el poema: la sol·licitud d'un permís perquè pugui predicar a les sinagogues i les mesquites dels territoris de la Corona d'Aragó.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.4.4493
It is part of: Scripta, 2014, vol. , num. 4, p. 200-220
Related resource: http://dx.doi.org/10.7203/SCRIPTA.4.4493
URI: http://hdl.handle.net/2445/99394
ISSN: 2340-4841
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655065.pdf349.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons