MONITORIZACIÓN POR TELEMETRÍA: IMPLANTACIÓN SUBCUTÁNEA DE DISPOSITIVOS TELEMÉTRICOS EN RATA

Implantación de electrodos