El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària. Els documents d'aquest repositori també es recullen en els repositoris cooperatius de Catalunya segons el tipus de document: RECERCAT, Materials Docents en Xarxa (MDX) i Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Comunitats al Dipòsit digital

Seleccioneu una comunitat per veure les col·leccions.

Dades
Dades primàries que acompanyen a documents publicats en les comunitats de Recerca i Institucional.
Docència
Publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent del professorat i documents informatius sobre docència publicats per les unitats administratives i acadèmiques de la Universitat.
Institucional
Documentació institucional i/o administrativa de diferents òrgans de govern i gestió de la Universitat. Documentació de les Facultats
Mediateca
Documents audiovisuals.
Programari
Programes informàtics que acompanyen a documents de les comunitats de Recerca i Treballs de l'Alumnat.
Recerca
Publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora del professorat de la Universitat.
Tesis Doctorals
Tesis doctorals llegides a la Universitat.
Treballs de l'alumnat
Treballs acadèmics de fi d'estudis de grau, màsters i postgraus.