El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona es el repositorio institucional que contiene en formato digital las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora e institucional del profesorado y otros miembros de la comunidad universitaria.

Comunidades en el Repositorio

Elija una comunidad para visualizar sus colecciones.

Dades
Dades primàries que acompanyen a documents publicats en les comunitats de Recerca i Institucional.
Docència
Publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent del professorat i documents informatius sobre docència publicats per les unitats administratives i acadèmiques de la Universitat.
Institucional
Documentació institucional i/o administrativa de diferents òrgans de govern i gestió de la Universitat. Documentació de les Facultats
Mediateca
Documents audiovisuals.
Programari
Programes informàtics que acompanyen a documents de les comunitats de Recerca i Treballs de l'Alumnat.
Recerca
Publicacions en accés obert derivades de l'activitat investigadora del professorat de la Universitat.
Tesis Doctorals
Tesis doctorals llegides a la Universitat.
Treballs de l'alumnat
Treballs acadèmics de fi d'estudis de grau, màsters i postgraus.