Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100167
Title: Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya (2000-2013)
Author: Arguimbau Vivó, Llorenç
Abadal, Ernest
Ardanuy, Jordi
Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia
Pons, Amadeu
Keywords: Informes
Recerca
Documentació
Catalunya
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació i Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L’informe descriu l’evolució de la recerca en informació, documentació i arxivística a Catalunya durant el període 2000-2013. Des d’una perspectiva quantitativa i integradora, es dóna una visió global del cicle complet de la recerca descrivint i analitzant tres qüestions bàsiques: les institucions catalanes que investiguen aquest camp; els recursos humans i econòmics disponibles per fer recerca, i, finalment, els resultats científics derivats de les activitats executades. Des del punt de vista dels recursos econòmics, s’han analitzat convocatòries competitives relacionades amb la recerca científica i se n’han descartat d’altres de no competitives o més pròximes al desenvolupament i a la innovació de productes i serveis. Quant als recursos humans, s’han recopilat i comentat dades sobre professorat universitari i convocatòries competitives públiques de recerca. Respecte als resultats científics, cal fer constar la diversitat de classificacions temàtiques usades per analitzar les tesis, revistes, monografies i congressos. Amb relació a revistes, s’han exclòs de l’anàlisi els butlletins professionals i institucionals. A més, s’ha considerat adient incorporar un apartat sobre recursos documentals per avaluar revistes científiques desenvolupats per equips de recerca catalans. Pel que fa a les monografies, el període estudiat abasta exclusivament els anys 2009-2013 i es tenen en compte tant obres publicades en paper com en línia. L’estudi conclou que la recerca catalana en informació, documentació i arxivística no es troba en una fase inicial però encara està lluny de la plena consolidació. Tanmateix cal augmentar la internacionalització de l’àmbit i sobretot potenciar els recursos humans, on és especialment greu la baixa presència en programes de formació d’investigadors.
Note: Podeu consultar les dades que acompanyen l'informe a: http://hdl.handle.net/2445/100168
URI: http://hdl.handle.net/2445/100167
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/100168
Appears in Collections:Memòries, documents estratègics i informes (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
infreccat.pdfInforme738.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons