Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) - Institucional Community home page

Logo

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la UB (CRAI-UB) es crea a principis de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i a l'Espai Europeu de Recerca (ERA) en què es configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació. El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suporta a la recerca. [+ informació]

Browse

Collections in this community

Aprenentatge en l'ús de serveis i recursos d'informació: tutorials i guies (CRAI-UB)

Materials de suport a la formació d'usuaris que es realitza a les biblioteques del CRAI-UB i tutorials d'autoaprenentatge.

CRAI Audiovisual

Materials audiovisuals de curta durada elaborats pel CRAI de la UB

Difusió i Màrqueting (CRAI-UB)

Materials de Màrqueting i Difusió de Serveis del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI-UB)

Guies de lectura / Infografies / Recomanacions (CRAI-UB)

Guies de lectura, recomanacions i Infografies de recursos i serveis elaborats per les biblioteques i unitats del CRAI de la UB

Infografies (CRAI-UB)

Infografies que representen activitats i dades significatives del CRAI de la UB i CRAI Biblioteques

Inventaris de fons d'arxiu i de col·leccions especials (CRAI-UB)

Inventaris de fons d'arxiu i fons personals conservats a les biblioteques del CRAI

Memòries d'activitats (CRAI-UB)

Memòries d'activitats del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la UB (CRAI-UB)

Memòries d'activitats CRAI Biblioteques i Unitats (CRAI-UB)

Memòries d'activitats dels CRAI Biblioteques i CRAI Unitats

Plans estratègics (CRAI-UB)

Plans estratègics del CRAI de la Universitat de Barcelona

Taller de Restauració (CRAI-UB)

Memòries de restauració i Quaderns de treball del Taller de Restauració del CRAI de la UB.