Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101827
Title: Extensió de l'algorisme Minimum Distance Probability (MDP) i la seva aplicació a l'obtenció de biomarcadors.
Author: Prat Vallverdú, Oriol
Director/Tutor: Vegas Lozano, Esteban
Keywords: Marcadors bioquímics
Algorismes
Estadística
Treballs de fi de grau
Biochemical markers
Algorithms
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2016
Abstract: (cat)En els últims anys han sorgit noves tecnologies d’alt rendiment que han permès la generació de grans quantitats de dades biològiques. Fet que ha motivat a la interconnexió de la bioinformática amb diferentes disciplines. La posible anàlisi d’aquestes dades ha conduït a nous grans reptes en la biología molecular i les ciències de la salut en general. En aquest context, aquest treball proposa un nou algorisme d’aprenentatge automàtic per a la classificació multinivell, efectuant una aplicación del mètode en una base de dades genòmica per a l’obtenció de biomarcadors. Finalment es proposa una aplicación web interactiva per permetre l’accessibilitat del mètode
(eng)In recent years there have been new high performance technologies that have allowed the generation of large amounts of biological data. This has led to the interconnection of different disciplines with bioinformatics. The possible analysis of these data led to major new challenges in molecular biology and health sciences in general. In this context, this work proposes a new machine learning algorithm for multiclass classification, making an application method on a database for obtaining genomic biomarkers. Finally proposes an interactive web application to allow the access to the method.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2015-2016, Tutor: Esteban Vegas Lozano
URI: http://hdl.handle.net/2445/101827
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oriol Prat TFG.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons