Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102650
Title: Els bestiaris catalans : estat de la qüestió
Author: Bellés, Eloi
Director/Tutor: Cifuentes, Lluís
Casals, Glòria
Keywords: Literatura catalana
Bestiaris
Treballs de fi de grau
Catalan literature
Bestiaries
Bachelor's theses
Issue Date: 15-Jun-2016
Abstract: "Es diu que el bestiari hauria estat de les obres més llegides durant l’Edat Mitjana (Bellés 2004: 9). Molt probablement també va ser així en el cas català. Aquesta enorme difusió no s’adiu, però, amb l’interès que han desvetllat en els filòlegs catalans, inclosos els lingüistes... En aquest treball presentarem un estat de la qüestió i una descripció dels textos catalans que es poden considerar bestiaris, que pot orientar en la lectura de les obres literàries que prenen temes i motius, exemples i moralitzacions, d’aquest gènere."
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutors: Lluís Cifuentes i Comamala i Glòria Casals Nogués
URI: http://hdl.handle.net/2445/102650
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Catalana-2016_Bellés_Boeta.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons