Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103062
Title: Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per a la formació en les competències de l’aprenentatge basat en problemes (ABP)
Author: Fernández Borrás, J. (Jaume)
Blasco Mínguez, Josefina
Pagés, Teresa
Viscor Carrasco, Ginés
Carbonell i Camós, Teresa
Gallardo Romero, María Ángeles
Torrella Guio, Joan Ramon
Ibarz i Valls, Antoni
Salvadó i Cabré, Humbert
Keywords: Aprenentatge electrònic
Generic competences
Innovacions educatives
Issue Date: 2016
Abstract: Per fomentar l’autoaprenentatge formatiu i la presa de decisions, hem emprat una eina del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (basat en Moodle), el mòdul Lliçó, per dissenyar recursos amb una orientació pedagògica d’aprenentatge basat en problemes (ABP) de manera que alhora ens permetin recollir informació sobre les accions dels estudiants en el seu ús. Aquests recursos són de tres nivells diferents de complexitat i autonomia segons si les assignatures són de primer i segon nivell dels graus o si són de màster. Com a part de la recerca d’un ajut complementari s’han analitzat els resultats d’ús i s’han establert els criteris a partir dels quals decidim si les eines són adequades per assolir els resultats d’aprenentatge esperats (ja que ens informen del progrés dels estudiants i avaluen aprenentatges i competències adquirides). De les anàlisis de resultats hem determinat els aspectes més interessants per refinar els recursos i fer-los més formatius, i també per aconseguir reduir l’esforç del professorat en l’activitat de tutoria de l’aprenentatge dels seus estudiants. Amb aquesta informació hem introduït modificacions en els recursos. La utilització posterior d’aquests recursos en el proper curs ens ha de permetre usar-los de base en un sistema d’anàlisi de l’aprenentatge (learning analytics) que serà objecte de futures sol·licituds d’ajuts.
Note: Projecte bianual: 2014PID-UB/037
URI: http://hdl.handle.net/2445/103062
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014PID-UB/037.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons