Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat Community home page

La col·lecció "Bioètica, Dret i Societat" mostra una manera de fer en Bioètica que està fonamentada en una concepció flexible d'aquesta matèria i que té com a rerefons el respecte als Drets Humans reconeguts, tal i com defensa el Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya que constitueix la base de l'Observatori de Bioètica i Dret i de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.
Aquesta col·lecció, pretén analitzar alguns dels principals reptes de la Bioètica actual des d'un punt de vista pluridisciplinari i laic, i té com a objectiu contribuir a promoure l'autonomia de les persones en la presa de decisions que els afecten i a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

Per a més informació podeu consultar web de l'Observatori de Bioètica i Dret

Browse