Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) Community home page

Aquesta col·lecció conté les publicacions, comunicacions, presentacions, informes i documents de treball dels membres de l'Observatori - CUSC (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona) dirigit pel Dr. Albert Bastardas i Boada.
El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), fundat l'any 1998, va néixer a iniciativa de professors de la Universitat de Barcelona que tenen com a principal focus de recerca la situació sociolingüística de Catalunya, l¿adquisició i ensenyament de les llengües i el fenomen de la comunicació en general.
El CUSC agrupa un total de 42 membres, dels quals 32 són professors de la Universitat de Barcelona. Els membres del CUSC provenen diverses disciplines: Filologia, Lingüística, Sociologia, Dret, Psicologia, Formació del Professorat i dels Serveis Lingüístics.
Per a més informació podeu consultar el web del CUSC

Browse