Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103611
Title: Urbanisme i arquitectura a la Girona d'època moderna: XVI-XVIII
Author: Carbonés Amagat, Anna
Director/Tutor: Triadó, Joan-Ramon, 1948-
Keywords: Barris
Història urbana
Sociologia urbana
Població urbana
Paisatge urbà
Arquitectura i societat
Urbanització
Serveis públics
Neighborhood
Urban history
Urban sociology
City dwellers
Urban landscape
Architecture and society
Urbanization
Public utilities
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi és un estudi exhaustiu sobre la ciutat de Girona a partir de l'anàlisi dels diferents burgs o barris que la configuren. Aquestes unitats urbanístiques seran estudiades a partir de diferents vessants. En primer lloc la història serveix per contextualitzar la formació i evolució dels diferents burgs i de la seva relació amb els altres burgs en particular, i amb la ciutat en general. L'estudi de la demografia i el perfil humà ens ajudarà a entendre aquesta evolució. L'evolució dels carrers i places que ens aportarà les dades necessàries per ajudar-nos a comprendre la formació dels diferents burgs i com aquests, amb el pas del temps, arriben a l'època moderna. Posteriorment, i a partir de les dades extretes dels documents d'arxius i de la bibliografia, estudiarem les diferents intervencions que es portaran a terme en aquest moment tant a nivell d'alineacions, amb la construcció i millores de les façanes, com de pavimentació. També analitzarem els diferents elements arquitectònics que configuraran aquest paisatge urbà i estudiarem la interrelació i evolució entre aquests mateixos elements arquitectònics entre sí i amb els elements de defensa i fortificacions, part essencial dintre l'urbanisme d'època moderna a Girona. Analitzarem també les infraestructures i la seva evolució, sobretot la creació i millora de la xarxa de clavegueram, el manteniment de passarel·les i ponts, la presència de serveis municipals... Aquesta anàlisi dels diferents vessants, ens ajuda a comprendre les peculiaritats de cada zona i del seu paper en la configuració general de la ciutat. Finalment, una taula dels carrers a l'època moderna i la seva relació amb els carrers actuals, ens situarà a la ciutat i permetrà tenir la visió des de l'època actual de l'evolució i els canvis produïts en l'entremat urbà des de l'època moderna. Per tant, l'estudi de la ciutat es farà a partir dels diferents burg, i dels seus elements configuradors, tant els més monumentals com els més simples, donant una visió de la història i evolució de la ciutat a partir del diàleg i de la complementació o interrelació que s'estableix entre aquesta arquitectura i urbanisme de perfil més espectacular, amb les intervencions arquitectòniques o urbanístiques més modestes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103611
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACA_TESI.pdf13.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons