Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103665
Title: Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social
Author: Ibarz Gelabert, Jordi
Prat i Bau, Núria
Keywords: Aprenentatge cooperatiu
Treball social
Innovacions educatives
Revisió per parells
Issue Date: 2016
Abstract: El projecte consisteix bàsicament en introduir una metodologia de treball on l’estudiant fa de revisor del treball d’un altre, i on acompanyem a l’alumnat a desenvolupar estratègies per fer aquesta tasca de revisió. El que fem és traslladar el procediment habitual en les tasques de redacció de textos científics a algun dels exercicis i treballs que l'alumnat ha realitzar com a part les seves tasques acadèmiques. Així mateix, es tracta de fer una valoració en profunditat dels resultats que l’alumnat aconsegueix a la hora d’aplicar aquests procediments i emprar aquesta anàlisi per definir quines estratègies poden millorar les habilitats dels i les estudiants en el procediment de la valoració per parelles. Aquest projecte d’innovació docent està articulat a partir de la realització durant el curs de tasques d’avaluació per parelles. Aquestes tasques en el nostre cas estan referides sobre tot al caràcter formatiu de l’activitat i no s’orienta a la fixació de qualificacions. Per tant, aquesta actuació esta centrada en quina mena de correccions “els iguals” introdueixen en els textos inicials. Es tracta d’analitzar quin tipus de millores s’introdueixen i com aquestes són acceptades o refusades per la persona avaluada. En darrera instància, l’actuació ha de permetre valorar algunes de les potencialitats i/o limitacions del procediment de formació entre iguals.
Note: Projecte 2015PID‐UB/002
URI: http://hdl.handle.net/2445/103665
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estrategies de millora de la qualitat del retorn entre iguals.pdf577.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons