Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105704
Title: Programa per a la resolució de problemes Matemàtics de percentatges i fraccions. Aplicació teòrica d'un cas pràctic
Author: Llorens Sera, Clara
Director/Tutor: Rajadell, Núria
Keywords: Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat en els infants
Trastorns de l'aprenentatge
Treballs de fi de màster
Ensenyament de la matemàtica
Attention deficit disorder with hyperactivity in children
Learning disabilities
Master's theses
Mathematics education
Issue Date: 10-Dec-2014
Abstract: El projecte que es presenta a continuació pretén dissenyar un programa individualitzat, creat específicament per a un cas únic, a fi d’obtenir una millora del rendiment en la resolució de problemes matemàtics. Aquest es basa en realitzar un entrenament gradual en la metodologia de les autoinstruccions, a través de cinc fases diferents i amb l’objectiu d’aconseguir la major autonomia possible per part de l’alumne. Se centra en un subjecte, diagnosticat de Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDA) i amb Dificultats d’Aprenentatge en les Matemàtiques (DAM), que assisteix a les reeducacions psicopedagògiques que es porten a terme a la Fundació Adana, a les quals he estat participant durant el meu període de pràctiques del Màster en Psicopedagogia. Un dels motius principals pels quals he seleccionat específicament aquest tema és la poca investigació existent actualment sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i les Dificultats en l’Aprenentatge de les Matemàtiques (DAM) de forma conjunta, i en concret, sobre les estratègies d’intervenció educatives més adequades per a aquests casos. Aquest projecte es basarà en la metodologia aplicada en la tesi doctoral de Tárraga (2008), tot i que, com a innovació útil per a l’àmbit psicopedagògic, es duran a terme adaptacions per adequar-la a la realitat d’aquest binomi de dificultat. En concret, s’adaptaran als dèficits més notables causats pel TDA i a les dificultats presentades en dos tipus de problemes matemàtics, els de percentatges i fraccions, els quals s’han detectat a partir de l’anàlisi de necessitats.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Núria Rajadell i Puiggròs
URI: http://hdl.handle.net/2445/105704
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
clara_llorens_tfm.pdf4.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons