Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1063
Title: Manual d'avaluació docent del professorat. Fase experimental - Any 2003
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Avaluació educativa
Professors universitaris
Avaluació dels professors
Avaluació de la docència
Normatives i documents UB
Issue Date: Nov-2003
Abstract: En aquest manual els primers dos capítols recullen la política docent que ha de guiar el desenvolupament del model de garantia i millora de la qualitat docent de la Universitat de Barcelona i, conseqüentment, el desplegament d'aquest Manual fins al 2006. Els capítols següents apunten els trets principals del desenvolupament futur del model, però es concentren en el model d'avaluació aplicable el 2003 i el descriuen amb detall, ja que entenem que és l'objectiu viable i recomanable d'acord amb les directrius i els terminis, tant d'elaboració com d'aplicació, donats per l'AQU si volem garantir la viabilitat del model futur de millora de la qualitat.
Note: Aprovat per Consell de Govern , 11 de novembre de 2003
URI: http://hdl.handle.net/2445/1063
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
manual d'av docent del professorat ub.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons