Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1066
Title: Directrius per a l'organització acadèmicodocent del curs 2006-07
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Planificació educativa
Universitat de Barcelona
Professors universitaris
Normatives i documents UB
Issue Date: 12-Feb-2007
Abstract: La realitat actual de la Universitat de Barcelona determina la necessitat d'establir unes noves pautes que permetin clarificar i adequar la planificació de les activitats acadèmiques, iniciant a la vegada el desenvolupament del futur pacte de dedicació del personal acadèmic. En aquest sentit cal destacar aspectes tan importants com: A. El marc estatutari de la UB. B. La situació de restricció pressupostària general de les universitats, en particular de la UB. C. La necessitat de la millora qualitativa i quantitativa del professorat (estabilització i promoció). D. El canvi en l'organització docent derivat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, en procés de transició. Amb aquest objectiu, mantenim unes directrius per al proper curs acadèmic, sense perjudici del futur pacte de dedicació i la prova pilot que es posa en marxa al 2006/07.
Note: Document aprovat pel Consell de Govern amb data 31 de març de 2004, prorrogat 2005/06 i modificat per al curs 2006/07.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1066
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
directrius_org_academicodocent_2006-07.pdf67.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons