Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1082
Title: Criteris per a l'avaluació i certificació de projectes d'innovació docent (aprovats per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 3-11-05)
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Universitat de Barcelona
Avaluació educativa
Innovacions educatives
Innovació docent
Avaluació de la docència
Normatives i documents UB
Issue Date: 3-Nov-2005
Abstract: El professorat té el deure de preocupar-se per a millorar la seva docència. En alguns casos, aquesta preocupació deriva en la posada en marxa de projectes d'innovació docent. Amb la finalitat de disposar d'uns criteris de coneixement públic, que orientin la presa de decisions respecte de quins projectes poden ser considerats com a projectes d'innovació docent, i per tant són susceptibles de rebre una certificació, s¿acorden un conjunt de criteris per a l'avaluació i certificació de projectes d'innovació docent a la Universitat de Barcelona.
Note: Aprovats per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 3-11-05
URI: http://hdl.handle.net/2445/1082
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
criteris_avaluacio_projectes_innovacio_docent.pdf1 p.12.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons