Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1084
Title: Organització i estructura dels ensenyaments homologats. Conceptes basics.
Author: Universitat de Barcelona. Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Keywords: Universitat de Barcelona
Currículums (Ensenyament)
Educació superior
Espai Europeu a la UB
Normativa UB
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: 13-Feb-2007
Abstract: La normativa aplicable a tots els ensenyaments oficials homologats estableix que els plans d'estudis s'han d'estructurar en cicles. La Universitat de Barcelona té estructurats els estudis que imparteix en: Ensenyaments de primer cicle: tenen una durada de tres anys i comprenen, a més dels continguts bàsics i de formació general, continguts orientats a la preparació per a l'exercici d'activitats professionals. Donen dret a l'obtenció del títol de DIPLOMAT. Ensenyaments de primer i segon cicle: consten de dos cicles. El primer, de dos anys de durada com a mínim, on s'inclouen coneixements bàsics i generals, i el segon, també d¿una durada mínima de dos anys, on s'orienta l'alumne cap a l'aprofundiment i l'especialització en els ensenyaments corresponents i cap a la preparació de l'exercici d'activitats professionals. Donen dret a l'obtenció del títol de LLICENCIAT O ENGINYER. Ensenyaments de només segon cicle: són llicenciatures que consten només de segon cicle. S'hi pot accedir si s'han acabat altres ensenyaments o el primer cicle de determinades llicenciatures i es compleixen els requisits formatius que estableixi l'Ordre d'accés publicada al BOE. Donen dret a l'obtenció del títol de LLICENCIAT o ENGINYER.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1084
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organitzacio i estructura dels ensenyaments homologats_Conceptes basics.pdf2 p.28.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons