Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109586
Title: La Casa dels Cargols: Història, fases i intervencions
Author: Mula Guerrero, Nadine
Director/Tutor: Beseran i Ramon, Pere
Keywords: Història de l'art
Conservació i restauració d'edificis
Protecció dels monuments històrics
Modernisme (Arquitectura)
Hospitalet de Llobregat (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Art history
Conservation and restoration of buildings
Historic preservation
Modern movement (Architecture)
Hospitalet de Llobregat (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Sep-2016
Abstract: La Casa dels Cargols és un dels pocs exemples d'arquitectura modernista erigida a L'Hospitalet i que hagi arribat fins els nostres dies la converteix en una peça especial, susceptible d'estudi i observació. La seva rellevància no recau solament en el seu interès artístic, sinó en el fet que la seva materialització fou un símptoma directe del desenvolupament que L'Hospitalet estava vivint durant l'incipient procés d'industrialització. Per tant, podem definir la Casa dels Cargols com una fita ineludible, aixecada en el barri de La Torrassa com a testimoni dels canvis socials. És per aquest motiu que hem valorat recollir la història de la torre al llarg d'aquestes línies.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Pere Beseran
URI: http://hdl.handle.net/2445/109586
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Mula_Guerrero_Nadine.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons