Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110224
Title: La formació del professorat d'ensenyament secundari: competències, incompetències i negligències
Author: Soler, Albert, 1963-
Alturo, Núria
Keywords: Formació del professorat
Ensenyament secundari
Teacher training
Secondary education
Issue Date: 26-Apr-2017
Citation: Soler, Albert i Núria Alturo (2017): La formació del professorat d'ensenyament secundari: competències, incompetències i negligències. Ponència presentada al III Simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i al batxillerat, Institut d'Estudis Catalans, 26 d'abril de 2017. Organitzat per l'ICE i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Abstract: Exposició del marc normatiu, acadèmic i polític, que configura el sistema actual de formació del professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius en relació amb l'especialitat de llengua i literatura catalanes. A partir de l'anàlisi de diverses titulacions i de documents normatius, i d'entrevistes a persones en formació, es fan notar els dèficits i contradiccions del sistema i les conseqüències negatives que se'n deriven, especialment (a) les dificultats dels especialistes per accedir a la professió docent i (b) la falta de garanties pel que fa al domini de l'especialitat per part dels professionals del futur. D'acord amb les reflexions en la mateixa línia de la Coordinadora d'Estudis de Filologia Catalana (UA, UAB, UB, UdG, UdL, UIB, UOC, URV, UV i UVic-UCC) i la Resolució del Consell de la Xarxa Vives d'Universitats sobre el màster de secundària de 12 de febrer de 2016, es proposa: 1. Organitzar un màster de professorat de secundària amb l’especialitat de català separada de la de castellà, com ja es fa a les Illes Balears i al País Valencià, per poder controlar l’accés al màster i assegurar la formació dels candidats. 2. Mentrestant, recomanar que es revisin els criteris d’accés al màster de secundària i a les llistes d’interinatge d’acord amb la priorització expressada en els tres grups següents: Primer nivell: grau/llicenciatura d’especialitat en Filologia Catalana (UA,UB, UV), Llengua i Literatura Catalanes (UAB, UdG, UIB, UOC, URV), Estudis Catalans i Occitans (UdL). Segon nivell: graus /llicenciatures que combinen Filologia Catalana amb altres titulacions (amb altres filologies, amb lingüística, amb estudis literaris o amb traducció i interpretació), amb un mínim de 80 crèdits realment específics dels continguts de llengua i literatura catalanes. Tercer nivell: altres graus/llicenciatures d’humanitats (Comunicació/Periodisme/Teatre/Humanitats/altres Filologies, etc.) si s’ha cursat addicionalment un màster amb continguts de llengua i literatura catalanes (com es demanava en convocatòries anteriors a la de 2013/14) o si es realitza una prova d’accés, tal com es fa a l’especialitat de matemàtiques.
It is part of: Ponència presentada al III Simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i al batxillerat, Institut d'Estudis Catalans, 26 d'abril de 2017. Organitzat per l'ICE i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110224
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SolerAlturo-26abr2017-IEC-FormacióProfessorat .pdf418.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons