Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110571
Title: El Pràcticum al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització
Author: Vilà Baños, Ruth
Burguet i Arfelis, Marta, 1968-
Aneas Álvarez, María Asunción
Rajadell, Núria
Noguera Pigem, Elena
Millan i Guasch, M. Dolors
Keywords: Pràcticums
Pedagogia
Innovacions educatives
Avaluació educativa
Practicums
Pedagogy
Educational innovations
Educational evaluation
Issue Date: 2014
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Es presenta el treball innovador que l'equip de coordinació del Pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona ha elaborat per organitzar les assignatures vinculades a la pràctica dels professionals de la pedagogia. Amb la finalitat de preparar els futurs professionals en els aspectes més pràctics de la seva formació, s'estructuren tres assignatures: Professionalització i Sortides Laborals, Pràctiques d'Iniciació Professional i Pràctiques Externes. En aquestes assignatures es treballa de forma innovadora el perfil del pedagog i el mapa de la professió, a primer curs del grau; la pràctica simulada a través de casos; enlloc de, i la immersió en una organització, com a pràctica externa, acompanyada dels seminaris de pràctica reflexiva.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1716
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2014, vol. 7, num. 1, p. 93-112
URI: http://hdl.handle.net/2445/110571
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1716
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)
Articles publicats en revistes (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
632250.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons