Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111100
Title: Aprenentatge professionalitzador en CAV. Informe final 2013PID-UB/008
Author: Romeo Delgado, Marina
Yepes i Baldó, Montserrat
Martín Piñol, Carolina
Burset Burillo, Sílvia
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles)
González Argüello, Ma. Vicenta (María Vicenta)
Gustems Carnicer, Josep
Sánchez, Lydia
Besolí, Andreu
Bosch, Emma
Berger, Rita
Pestana, José Vicente
Keywords: Cursos en línia oberts i massius
Rúbriques d'avaluació
Aprenentatge cooperatiu
Innovacions educatives
Issue Date: 15-Apr-2017
Abstract: El projecte Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral ha tingut per objectiu general desenvolupar l’aprenentatge professionalitzador en els estudiants de grau de Comunicació Audiovisual a partir de la matèria Projectes i, concretament, de l’assignatura Projectes II. Un dels aspectes més innovadors d’aquest és que les propostes d’acció han revertit no només en la millora de l’aprenentatge dels estudiants, si no molt especialment en la seva inserció laboral. Això ha estat possible a partir del desenvolupament de competències de caràcter professionalitzador, en concret les emprenedores, emprant com a mitjà formatiu els Massive Open On-line Course (MOOC). Per tal d’assolir els objectius assenyalats, es va plantejar un projecte plurianual i prospectiu, estructurat en tres fases: • Fase I: curs 2013-2014. Anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores. • Fase II: curs 2014-2016. Disseny i implementació d’un MOOC derivat de l’anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores realitzada a la Fase I. • Fase III: curs 2016-2017. Avaluació 360º del MOOC desenvolupat i implementat en la Fase II.
Note: Projecte: 2013PID-UB/008
URI: http://hdl.handle.net/2445/111100
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013PID-UB_008 Informe final Definitiu.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons