IEB (Institut d’Economia de Barcelona) Community home page

Logo

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en Economia que té com a objectius fomentar i divulgar la investigació en economia, així com contribuir al debat i a les preses de les decisions de política econòmica. Reconegut com a institut participat per la Universitat de Barcelona, la seva sèrie de “Documents de Treball-Working Papers” va ser iniciada l'any 2000.
Per a més información sobre l’IEB, podeu consultar la página http://www.ieb.ub.edu/.

Browse