Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1116
Title: Procediment d'avaluació interna del doctorat: 18 d'octubre de 2004
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Avaluació educativa
Tercer cicle d'ensenyament universitari
Universitat de Barcelona
2004
Normativa UB
Avaluació de la docència
Issue Date: 14-Feb-2007
Abstract: Seguint el model d'avaluació interna del doctorat aprovat el passat 2 de juny (http://www.ub.edu/), es relaciona, adjunta, la informació detallada del/s programa/es de doctorat. La documentació de cada programa consta de les parts següents: - Fitxa del programa de doctorat, que incorpora el conjunt de dades i indicadors considerant dos biennis de manera diferenciada (Document 2): o Bienni 2004-2006, pels inputs referents a l¿estructura del professorat. o Bienni 2001-2003, per la resta de dades, ja que és el darrer bienni amb dades tancades. - Fitxa del programa amb les dades evolutives (Document 3) dels biennis 1999-2001, 2000-2002 i 2001-2003 (en cas que hi hagi prou trajectòria del programa de doctorat), per tal de poder analitzar la tendència dels indicadors i recollir-la a la fitxa del programa de doctorat (Document 1). - Annex amb informació qualitativa sobre l'existència d'estratègies per al seguiment d'egressats, per una banda, i especificitats del programa, per l'altra (Document 4).
Note: Versió 1.0/18.10.04
URI: http://hdl.handle.net/2445/1116
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
procediment d'avaluació.pdf7 p.118.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons