Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1121
Title: Document marc sobre la tutoria a la Universitat de Barcelona. Juny 2004
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Universitat de Barcelona
Acció tutorial
Normativa UB
Issue Date: 15-Feb-2007
Abstract: El present document és l'actualització del primer Document marc sobre la tutoria a la Universitat de Barcelona (1999) a la nova realitat universitària, caracteritzada per la consolidació de les diverses experiències relacionades amb el desenvolupament de plans d'acció tutorial, l'aprovació de l'Estatut de la UB (2003) i la progressiva incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1121
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document marc sobre la tutoria a la UB.pdf8 p.39.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons