Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1123
Title: Tutoria universitària i convergència europea: El cas dels estudiants
Author: Forner, Àngel
Contributor: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Educació internacional
Acció tutorial
Espai Europeu a la UB
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: 13-Jul-2005
Abstract: La tutoria universitària i la convergència europea: Un tema emergent. Un tema treballat des de fa temps a la UB. Un tema sobre el qual la UB ha exercit una notable influència (Document marc). Un tema sobre el qual ja se saben algunes de les seves potencialitats i algunes de les seves febleses.
Note: Programa de Formació i Atenció al Professorat Tutor FORMACIÓ DE TUTORS A LA FACULTAT DE FARMÀCIA.Curs 2004-2005
URI: http://hdl.handle.net/2445/1123
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tutoriauniversitaria_convergenciaeuropeapdf.pdf296.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons