Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113333
Title: El portfolio digital com a facilitador d'una competència informacional diversificada i reflexiva
Author: Barberà Gregori, Elena
Quintana, Jordi
Galván Fernández, Cristina
Rodríguez Illera, José Luis
Keywords: Portafolis electrònics en educació
Alfabetització informacional
Educació superior
Electronic portfolios in education
Information literacy
Higher education
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectiu: identificació i anàlisi de les categories sobre el coneixement implicades en l'adquisició de la competència informacional potenciades per l'ús d'un portfolio digital/PLE (e-Portfolio/PLE) en un àmbit d'educació formal, especialment amb relació al desenvolupament de processos estratègics o condicionals. Metodologia: anàlisi qualitativa mitjançant entrevista semiestructurada i atribució de categories amb codificació interjutges i organització dels codis per representar-los quantitativament. L'entrevista es va fer a estudiants de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Xile, i les competències i la categorització de base utilitzada és la proposada per l'IFLA, amb alguns complements. Resultats: en l'educació superior es manifesta una focalització en l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts declaratius i procedimentals lligats estretament a la matèria d'estudi, i s'obliden competències més transversals d'alt nivell cognitiu. L'ús de portfolios digitals afavoreix el desenvolupament de competències relacionades amb l'autonomia de l'estudiant. Per això s'ha analitzat la naturalesa i el volum del contingut implicat en el tractament de les competències informacionals per mitjà de l'ús de portfolios digitals/PLE i el lloc que ocupen els processos de caràcter estratègic en l'adquisició del coneixement disciplinari transversal. Ha emergit la necessitat d'ampliar el sistema de categorització de l'IFLA per tal de donar cabuda a processos de reflexió i planificació relacionats amb aquest coneixement estratègic.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.1344/BiD2016.36.5
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2016, num. 36
URI: http://hdl.handle.net/2445/113333
Related resource: http://doi.org/10.1344/BiD2016.36.5
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
667670.pdf318.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons