Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113705
Title: Anàlisi estadística dels “Papers de Panamà”
Author: Romero Honrubia, Alex
Director/Tutor: Guillén, Montserrat
Keywords: Frau fiscal
Paradisos fiscals
Estadística
Treballs de fi de grau
Tax evasion
Tax havens
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: (cat) En els últims anys, gràcies a l’avanç imparable de la tecnologia i dels nous mètodes de comunicació, el nombre de filtracions i escàndols que surten a la llum cada any és major. I cada cop, d’àmbits que tradicionalment han estat molt opacs o desconeguts per la majoria de la població. Dintre dels últims escàndols més sonats, trobem el portal Wikileaks, conegut per la filtració massiva de documents militars classificats dels EUA i la filtració que dóna peu a aquest treball, el Panama Leaks, que va destapar centenars de milers de societats registrades a desenes de paradisos fiscals. Exposant les pràctiques utilitzades per importants i influents polítics, cases reials, grans empreses i tot tipus de personalitats mundials per evadir impostos, blanquejar capital i d’altres pràctiques il·legals o poc ètiques. Dintre del Panama Leak, hi ha un bufet d’advocats que destaca en la creació d’aquestes societats, el Bufet Mossack Fonseca, font d’informació a partir de la qual es desenvolupa aquest treball. On es realitzarà mitjançant una anàlisi amb el software estadístic R, una comparació entre el comportament anual de les societats espanyoles amb el comportament de la globalitat de les societats del bufet.
(eng) In recent years, thanks to the unstoppable advance of technology and new methods of communication, the number of leaks and scandals that come to light is higher and there are increasingly cases of areas that have traditionally been opaque and unknown to most of the population. Within recent scandals, we find portal Wikileaks, known for its massive filtration of classified US military documents and known also for the filtration that gives rise to this work, the Panama Leaks, that uncovered hundreds of thousands of companies registered in dozens of tax havens. Exposing the practices used by important and influential politicians, royal families, main companies and all kinds of world personalities to evade taxes, launder capital and other illegal or unethical practices. Within the Panama Leak, there is a law firm that excels in the creation of these companies, the Buffet Mossack Fonseca, the source of information from which this work is develop. A statistical analysis will be made with the software R, an annual comparison between the behavior of the Spanish societies and the behavior of worldwide buffet societies’.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2016-2017, Tutor: Montserrat Guillen Estany
URI: http://hdl.handle.net/2445/113705
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romero Honrubia Alex_1982298_assignsubmission_file_TFG_ALEX_ROMERO.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons