Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11489
Title: Les Biblioteques per a infants malalts als hospitals: a la recerca d'un espai propi
Author: Vall Casas, Aurora
Rodríguez Parada, Concepción
Contributor: Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (10es : 2006 : Barcelona)
Keywords: Biblioteques per a pacients
Hospitals infantils
Ludoteques
Mediateques
Congressos
Patients' library
Children hospitals
Toy lending libraries
Audio-visual library service
Congresses
Issue Date: 2006
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Les "Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración" elaborades per l'IFLA són el marc normatiu de les biblioteques per a pacients. La seva existència, però, no garanteix el seu compliment; és per això que trobem realitats ben diverses, des dels hospitals que les reinterpreten i adeqüen a les seves necessitats i mitjans fins als que les ignoren o les desconeixen. En aquesta comunicació farem un recorregut per diverses alternatives o interpretacions als espais hospitalaris dedicats tant a l'oci com a la informació dels pacients en un context internacional. Es conclou que la biblioteca per a pacients és un servei en si mateix i es reivindica com un servei més al qual el malalt té dret.
Las "Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración" elaboradas por la IFLA son el marco normativo de las bibliotecas para pacientes. Su existencia no garantiza su cumplimiento: por esto se encuentran realidades muy diversas, desde hospitales que las reinterpretan y adecuan a sus necesidades y medios hasta los que las ignoran o las desconocen. En esta comunicación haremos un recorrido por diferentes alternativas o interpretaciones a los espacios hospitalarios dedicados tanto al ocio como a la información de los pacientes en un contexto internacional. Se concluye que la biblioteca para pacientes es un servicio en si mismo y se reivindica como un servicio más al cual tiene derecho el enfermo.
The "Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities", developep by IFLA, serve as a standardised framework for libraries working with hospital patients. The existence of these rules, however, does not guarantee that they are being followed. For this reason we find very diverse realities, ranging from hospitals that reinterpret and adapt the rules to meet their own needs and means to those that ignore or are unaware of them. In this paper we will review different alternatives and interpretations taking place in hospital spaces internationally, that provide leisure reading as well as serving as a source of information for patients. The conclusion is that these libraries are a service in and of themselves and should be claimed as a service to which the patient has a right.
Note: Ponència presentada a les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona, 25 i 26 de Maig, 2006
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona, 25 i 26 de Maig, 2006. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006, p. 433-451
URI: http://hdl.handle.net/2445/11489
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
comunicacio.pdf58.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons