Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11490
Title: Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió
Author: Rey Martín, Carina
Álvarez, Montserrat
Balagué, Núria
Casas, Cristina
Comalat, Maite
Ferrer Torrens, Adelaida, 1966-
Frías Castillo, Amparo
Rodríguez Parada, Concepción
Vall Casas, Aurora
Contributor: Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (11es : 2008 : Barcelona)
Keywords: Biblioteques de recerca
Biblioteques públiques
Arxius
Catalunya
Cartes de serveis
Congressos
Research libraries
Public libraries
Archives
Catalonia
Customer service charters
Congresses
Issue Date: 2008
Publisher: COBDC
Abstract: Anàlisi sobre l'estat de la qüestió a Catalunya de les cartes de serveis, accessibles mitjançant la web, del centres d'informació de titularitat pública (biblioteques de recerca ¿universitàries, parlamentàries i nacionals-, biblioteques públiques i arxius històrics i administratius). L'estudi s'ha fet tenint en compte els requeriments sobre la qualitat elaborats per l'Administració General de l'Estat. Les dades recollides mostren una realitat diversa per a cada tipologia de centres malgrat l'existència d'una legislació estatal que avala la promoció, creació i manteniment de les cartes de serveis. El grau d'implantació depèn de la visió que tenen les organitzacions o dels requeriments del seu entorn. Les biblioteques de recerca compten majoritàriament amb cartes de serveis mentre que els arxius històrics i municipals no disposen de cap carta de serveis en línia a més de tenir escassa visibilitat a la xarxa; per contra, les biblioteques públiques municipals evidencien el fet que l¿existència o no d'una carta de serveis està directament relacionada amb el compromís dels professionals que estan al càrrec de la biblioteca.
Note: Ponència presentada a les 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació. Barcelona: 22 i 23 de maig de 2008
It is part of: 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació. Barcelona: 22 i 23 de maig de 2008. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, p. 407-422.
URI: http://hdl.handle.net/2445/11490
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCD 08 CARTES DE SERVEIS.pdf71.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons