Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115798
Title: Pèrdua del sentit del gust en pacients irradiats
Author: Parra Giménez, Andrea
Director/Tutor: Viñals Iglesias, Helena
Keywords: Radioteràpia
Càncer de cap
Càncer de coll
Gust
Treballs de fi de grau
Radiotherapy
Head cancer
Neck cancer
Taste
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Introducció: La pèrdua del sentit del gust és una causa important de morbilitat entre els pacients sotmesos a radioteràpia de cap i coll. L’objectiu d’aquest estudi pilot és avaluar el grau de pèrdua de percepció gustativa en aquest tipus de pacients per als cinc gustos descrits així com la seva evolució al llarg del temps. Materials i mètodes: Es van seleccionar 10 pacients de la branca d’Otorinolaringologia que havien d’iniciar el tractament de radioteràpia en l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat. Es van realitzar un total de tres registres per a cada gust: un previ a l’inici de la radioteràpia, a la tercera i a la sisena setmana després d’haver-la començat. Per la valoració dels quatre gustos bàsics (dolç, salat, àcid i amarg) es van emprar tires de paper de filtre impregnades en una substància específica per a cada gust, col·locades a la llengua; mentre que per l’umami les solucions es dipositaven directament a la boca amb una pipeta. Es va valorar també l’estat de la mucosa oral i la salivació (objectiva i subjectiva) en el primer i últim registre. Resultats: Els quatre gustos bàsics van experimentar un augment en el seu llindar de reconeixement al comparar el registre previ a la radioteràpia amb el de la setmana 3. El dolç i l’amarg van manifestar el mateix comportament al comparar la setmana 3 amb la 6, a diferència del salat i l’àcid, en els que no es van observar diferències significatives entre aquests últims registres. Pel que fa a l’umami, no es van registrar canvis significatius entre mesures. L’estat de la mucosa i la salivació sí van experimentar un empitjorament important. Conclusions: Els quatre gustos bàsics tenen un patró d’afectació similar des de l’inici fins la tercera setmana de radioteràpia. L’umami és més fàcilment reconegut tot i ser difícil de descriure. Malgrat que l’estat de la mucosa i la salivació també s’afecten no es pot establir una influència clara d’aquestes en la pèrdua del gust.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Director: Helena Viñals Iglesias
URI: http://hdl.handle.net/2445/115798
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115798.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons