Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1162
Title: Memòria del curs acadèmic 2002-2003
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
2002-2003
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2004
Publisher: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Barcelona i el Grup UB durant un curs acadèmic 2002-2003. Fa referència als àmbits de docència i atenció a l'estudiant, recerca, relacions internacionals, activitats culturals i de serveis i relacions amb la societat i amb el món empresarial. S'inclou el resum pressupostari del curs.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
URI: http://hdl.handle.net/2445/1162
Appears in Collections:Memòries dels cursos acadèmics - Universitat de Barcelona
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoriaub0203.pdfMemòria del curs 2002-20037.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.