Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117130
Title: Tenir cura de la persona amb trastorn mental sever amb diagnòstic d'esquizofrènia o trastorn bipolar
Author: Domínguez Surià, Conxi
Director/Tutor: Rigol Cuadra, Assumpta
Keywords: Malalties mentals
Cuidadors
Anàlisi de necessitats
Tesi de màster
Mental illness
Caregivers
Needs assessment
Master's theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Objectiu: Identificar les necessitats reals del/les cuidador/es informals de pacients amb Trastorn Mental Sever (TMS) amb diagnòstic d’Esquizofrènia i Trastorn Bipolar amb múltiples recaigudes, ingressats a la Unitat d’aguts de l’Hospital de Bellvitge, respecte al tenir cura del seu familiar. Àmbit d’estudi: El context serà la Unitat d’Aguts de psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), Àrea Metropolitana Sud Metodologia: És un estudi qualitatiu per que necessitem que sigui flexible, circular i obert. Ens interessa observar, descriure i interpretar. S’elabora des del paradigma constructivista i com a mètode escollit la hermenèutica. És un mostreig no probabilístic accidental o consecutiu i inclou a tots els/les cuidador/es informals descrits en el perfil que en el moment d’inici de la investigació tinguin el seu familiar o amic al que cuiden, ingressat a la unitat d’Hospitalització d’Aguts de psiquiatria de l’HUB i que compleixin els criteris d’inclusió. La recollida de dades es farà mitjançant entrevistes en profunditat, grups focals i diari de camp. Les dades es transcriuran i s’analitzaran amb el programa informàtic N-Vivo. Els resultats afavoriran la participació del/les cuidador/es en la planificació de cures i, en conseqüència, augmentarà la seva satisfacció i millorarà l’adhesió al tractament del pacient amb trastorn de salut mental.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Director: Assumpta Rigol Cuadra
URI: http://hdl.handle.net/2445/117130
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117130.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons