Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11714
Title: A comment on the cost of capital for investments with non-homogeneous components
Author: Navas, Jorge
Marín Solano, Jesús
Keywords: Capital
Subvencions
Capital
Subsidies
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/146]
Abstract: In this paper, the expression for the cost of capital is derived when net and replacement investments exhibit differences in their effective prices due to a different fiscal treatment. It is shown that, contrary to previous results in the literature, the cost of capital should be constructed under an opportunity cost criterion rather than a historical one. This result has some important economic consequences, since the optimizing firm will take into account not only the effective price for the new investments but also consider the opportunity cost of replacing them.
En aquest treball es deriva l'expressió per al cost de capital quan inversió neta i inversió de reposició presenten diferències en el seu preu efectiu a causa de un tractament fiscal diferenciat. Es demostra, contràriament a resultats previs en la literatura, que el cost de capital ha de construir-se des d'un criteri de cost d'oportunitat en comptes de cost històric. Les conseqüències econòmiques per a l'empresa maximitzadora d'ingressos suposen la consideració del cost d'oportunitat per a les noves inversions i no del cost efectiu de la inversió.
En este trabajo se deriva la expresión para el coste de capital cuando inversión neta e inversión de reposición presentan diferencias en su precio efectivo debido a un tratamiento fiscal diferenciado. Se demuestra, contrariamente a resultados previos en la literatura, que el coste de capital debe construirse desde un criterio de coste de oportunidad en vez de coste histórico. Las consecuencias económicas para la empresa maximizadora de ingresos suponen la consideración del coste de oportunidad para las nuevas versiones y no del coste efectivo de la inversión.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06146.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/146
URI: http://hdl.handle.net/2445/11714
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146.pdf137.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons