Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11716
Title: Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany
Author: Bel i Queralt, Germà, 1963-
Keywords: Privatització
Empreses estatals
Nacionalsocialisme
Alemanya
1930-1939
Privatization
Government business enterprises
National socialism
Germany
1930-1939
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/162]
[WP E-IR06/07]
Abstract: The Great Depression spurred State ownership in Western capitalist countries. Germany was no exception; the last governments of the Weimar Republic took over firms in diverse sectors. Later, the Nazi regime transferred public ownership and public services to the private sector. In doing so, they went against the mainstream trends in the Western capitalist countries, none of which systematically reprivatized firms during the 1930s. Privatization in Nazi Germany was also unique in transferring to private hands the delivery f public services previously provided by government. The firms and the services transferred to private ownership belonged to diverse sectors. Privatization was part of an intentional policy with multiple objectives and was not ideologically driven. As in many recent privatizations, particularly within the European Union, strong financial restrictions were a central motivation. In addition, privatization was used as a political tool to enhance support for the government and for the Nazi Party.
Arrel de la Gran Depressió la propietat pública va créixer al països capitalistes occidentals. Alemanya no va ser una excepció; els darrers governs de la República de Weimar van agafar el control d¿empreses en diferent sectors. Més tard, el règim Nazi va transferir propietat pública i serveis públics al sector privat. Amb això, els Nazis es situaven contra les tendències habituals als països capitalistes occidentals, puix cap altre país va reprivatitzar sistemàticament en la dècada dels 1930s. La privatització a l¿Alemanya Nazi també va ser única en la mesura en què es va transferir a organitzacions privades la producció de serveis públics que abans havien estat produïts per l¿administració pública. Les empreses i serveis transferits al sector privat pertanyen a diferents sectors. La privatització va ser part d¿una política intencional amb múltiples objectius, i no va tenir un caràcter marcadament ideològic. Igual que en moltes privatitzacions recents, especialment a la Unió Europea, la motivació principal procedia de les fortes restriccions financeres dels pressupostos públics. A més, la privatització va ser usada com un instrument polític per augmentar el suport al govern i al Partit Nazi.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06162.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/162
IREA – Working Papers, 2017, IR06/07
URI: http://hdl.handle.net/2445/11716
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162.pdf267.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons