Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11755
Title: Breaking the panels: an application to the GDP per capita
Author: Carrión i Silvestre, Josep Lluís
Barrio Castro, Tomás del
López-Bazo, Enrique
Keywords: Models economètrics
Anàlisi de sèries temporals
Producte interior brut
Econometric models
Time-series analysis
Gross domestic product
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco03/097]
Abstract: This paper proposes a test statistic for the null hypothesis of panel stationarity that allows for the presence of multiple structural breaks. Two different speci¿cations are considered depending on the structural breaks affecting the individual effects and/or the time trend. The model is ¿exible enough to allow the number of breaks and their position to differ across individuals. The test is shown to have an exact limit distribution with a good ¿nite sample performance. Its application to a typical panel data set of real per capita GDP gives support to the trend stationarity of these series
- Aquest article proposa un estadístic de prova per contrastar la hipòtesi nul·la d'estacionarietat en panell permetent la presència de múltiples canvis estructurals. Es consideren dues especicacions diferents en funció de si els canvis estructurals afecten els efectes individuals i/o la tendència temporal. El model és el suficientment flexible com per permetre que tant el nombre de canvis com la seva posició puguin diferir entre els individus. El treball mostra que la distribució asimptòtica de l'estadístic és exacta. Experiments de simulació indiquen que el comportament del contrast en mides mostrals finites és bo. La seva aplicació a un panell típic de PIB per capita real proporciona evidència a favor de l'estacionarietat de les sèries.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E0397.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2003, E03/097
URI: http://hdl.handle.net/2445/11755
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97.pdf348.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons