Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117563
Title: Goula. Art, joc i memòria. D'una aventura industrial a una experiència artística
Author: Rierola de Mas, Montsita
Director/Tutor: Nogué, Àlex, 1953-
Keywords: Joguines
Cultura popular
Jocs educatius
Vic (Catalunya)
Toys
Popular culture
Educational games
Vic (Catalonia)
Issue Date: 19-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estudi a l'entorn de la fabrica Goula, que va produir miniatures, figures i jocs educatius a Vic entre els anys 1942 i 1996, posa en relació un cas industrial amb una proposta artística, que dóna lloc al treball de recerca Goula. Art, joc i memòria. D’una aventura industrial a una experiència artística, iniciat a partir de disposar d'una reserva de l'estoc de figures i peces de jocs de quan la fabrica va tancar. La producció artística inicial va propiciar, posteriorment, un interès històric per l'orígen de les peces i de les vicissituds de la indústria que les va crear, impulsant una recerca transversal que s'ha nodrit de diferents fonts. La metodologia emprada ha tingut en compte la complementarietat entre la recerca i la practica artística, amb un clar benefci en el resultat fnal. El treball s'ha organitzat amb un índex que delimita una sèrie de tasques d'investigació i de producció artística. Així, el situa en un punt que permet comprendre, des de diferents òptiques, la transcèndencia industrial i social de la fàbrica Goula. En primer lloc, la introducció conté uns ítems per contextualitzar el títol de l'estudi, la motivació, els objectius, la hipòtesi, la metodologia i les fonts d'informació. L'índex continua amb una memòria històrica que explica l'orígen de la fàbrica en un petit pis de Vic, i com va progressar fins a arribar a la construcció de la fàbrica nova. També s'analitza la història de les torneries de fusta, en concret amb relació a Goula, ja que van ser el seu principal recurs industrial a l'hora de realitzar les seves produccions. Més endavant figura l'apartat més extens i complex del treball, Producció Goula. Una aventura industrial, que fa una selecció de les figures i els jocs que l'empresa va produir al llarg de la seva trajectòria. S'esmenta igualment l'entorn gràfic i publicitari que dóna compte de l'imaginari iconogràfic que va promoure l'empresa. Durant els anys de la primera fase, Goula va fabricar els Menajes, uns petits jocs en miniatura. Després van arribar les figures de molla, que van ser de les produccions mes emblemàtiques de l'empresa. l finalment van incorporar una maquina d'injecció de plàstic, amb la qual es feien figures que compartien espai amb les peces de fusta a les col·leccions Urbis. Al mateix apartat de producció es presenten dos nous títols, «Noves figures» i «Jocs educatius». El primer aplega diferents famílies de noves figures realitzades amb fusta, tret d'alguns detalls que incorporaven com a complements. Es tracta de les figures del 1964 Familia Kordills, Serie Pilcolor, Wikingos, Girasoles Musicales i Huchas. Totes aquestes col·leccions es van produir enmig de la fase de consolidació de la indústria Goula, amb molt bones vendes nacionals i a l'estranger, sobretot en el cas dels Wikingos. L'apartat «Jocs educatius» analitza l'important pas que va fer la indústria Goula en fabricar una gran diversitat de jocs educatius, principalment de fusta, en què el paradigma del fet lúdic es complementa amb la qüestió educativa i social dels inicis dels anys seixanta. S'inclouen aquí les diferents tipologies de jocs educatius fabricats per Goula: jocs de construcció, jocs de muntatge, jocs catalogats, jocs de butxaca, Chics, Mini Juegos, Kits, Classic's i Goulines. Finalment, s'afegeixen aquí quatre epígrafs relacionats amb la temàtica: «Aproximacions didàctiques», que ajuda a comprendre els plantejaments educatius bàsics a partir dels quals es fabricaven els jocs; «Els concursos», per explicar com van discórrer els concursos nacionals, que van portar a la venda d'una nombrosa quantitat de productes per a escoles; «Centre Ocupacional Sant Tomàs», en que s'exposen els recursos cercats per atendre aquesta demanda, i, finalment, «El fi d'un anunci», un recull de textos per entreveure el debat sobre el joc educatiu i la seva didàctica a partir d'algun anunci i publicacions vinculades. El punt següent, «Fabricants d’il·lusions: documental d’entrevistes a l’entorn de Goula», explica com i per que s'ha produït un vídeo documental basat en les entrevistes a les persones relacionades amb el context de Goula. S'hi especifica la metodologia emprada i es presenten els protagonistes, amb la finalitat d'ajudar a copsar les idees i les emocions que s'intuïen abans de fer-lo. En el marc de la recerca, ha estat una de les fonts d'informació més importants, i esdevé un testimoni excepcional de la història industrial. L'explicació del treball realitzat en vídeo dóna peu al darrer apartat de les tasques relacionades amb la investigació, «Experiència artística: Goula. Projecte d'art, joc i memòria», un sumari de les peces artístiques dutes a terme conjuntament amb l'artista visual Jordi Lafon. Com s'ha especificat al principi de la introducció, aquestes obres s'han fet a partir d'elements i figures de l'estoc de la fabrica tancada. De la mateixa manera que el document videogràfic ha permès explorar la memòria oral de les persones vinculades a la indústria Goula, la producció artística ha complementat la recerca des d'una observació antropològica dels objectes, afegint-se a la investigació en un exercici tangible per conèixer l'origen i els usos de la major part de les peces, que resultaven inconnexes al principi i que al final han configurat el projecte dotant-lo de sentit. Finalment, les conclusions tanquen el treball amb una sèrie de valoracions que reflexionen sobre com s'ha generat aquesta recerca, obrint canals d'investigació que han aportat dades per ajudar a recuperar una part de la memòria històrica de Goula. En aquest sentit, també es reflexiona sobre el projecte artístic desenvolupat en paral·lel, i sobre la manera com les dues metodologies de treball s'han complementat. La valoració dels aprenentatges i els resultats configura nous camins d'investigació, com ara els àmbits de la teoria i la pràctica, en els quals s'ha treballat. Per concloure, la bibliografia es presenta íntegrament al final del treball. D'altra banda, els annexos s'adjunten en un document a part, en correspondència amb els apartats de l’estudi.
URI: http://hdl.handle.net/2445/117563
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MRdM_TESI.pdf20.62 MBAdobe PDFView/Open
02.MRdM_ANNEX.pdf37.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons