Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11771
Title: La Topografía médica de Vic de Antonio Millet: 1798
Author: López Gómez, José Manuel (Metge)
Contributor: Universitat de Barcelona. Seminari Pere Mata
Keywords: Història de la medicina
Geografia mèdica
Vic (Catalunya)
Millet, Antoni
History of medicine
Medical geography
Vic (Catalonia)
Segle XVIII
18th century
Issue Date: 1992
Publisher: Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: En primer lloc, aquest llibre conté una traducció i transcripció de la Topografia Mèdica de Vic, d'Antoni Millet, de 1798. Aquesta transcripció es completa amb una investigació analítica i detallada del context cultural en què sorgiren les primeres topografies mèdiques al nostre país. El present document suposa el redescobriment d'una figura rellevant de la medicina catalana, Antoni Millet, de qui també es recull una segona obra entorn a una epidèmia que afectà la ciutat de Ripoll l'any 1790.
It is part of: Publicacions del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, 1992, núm. 49
URI: http://hdl.handle.net/2445/11771
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991005815329706708
ISBN: 8447700429
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Seminari Pere Mata)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spm49.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons