Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11784
Title: Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat: S. XVI a XVIII
Author: Pau Roigé, Jordi
Contributor: Universitat de Barcelona. Seminari Pere Mata
Keywords: Arxius eclesiàstics
Medicina
Població
Personal sanitari
Priorat (Catalunya)
Church archives
Medicine
Population
Medical personnel
Priorat (Catalonia)
Segle XVI-segle XVIII
16th century-18th century
Issue Date: 1993
Publisher: Promociones y Publicaciones Universitarias
Abstract: En aquest llibre l'autor segueix les pautes marcades pels doctors Camps en el seu estudi dels arxius parroquials per tal d'estudiar els llibres Sagramentals de Baptismes, Matrimonis i Òbits trobats en parròquies i arxius eclesiàtics del Priorat.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper.
It is part of: Publicacions del Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, 1993, núm. 50
URI: http://hdl.handle.net/2445/11784
ISBN: 8447701411
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Seminari Pere Mata)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spm50.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons