Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1181
Title: Memòria del curs acadèmic 2003-2004
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Informes
Informes
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2005
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Barcelona i el Grup UB durant un curs acadèmic 2003-2004. Fa referència als àmbits de docència i atenció a l'estudiant, recerca, relacions internacionals, activitats culturals i de serveis i relacions amb la societat i amb el món empresarial. S'inclou "La UB en xifres 2003-2004", resum pressupostari de l'any.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=06309
URI: http://hdl.handle.net/2445/1181
Appears in Collections:Memòries dels cursos acadèmics - Universitat de Barcelona
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoriaub0304.pdfMemòria del curs 2003-20042.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.