Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118806
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBuxeda i Garrigós, Jaume-
dc.contributor.advisorMadrid i Fernández, Marisol-
dc.contributor.authorPuig Barrachina, Cristina-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia-
dc.date.accessioned2017-12-19T10:19:07Z-
dc.date.available2017-12-19T10:19:07Z-
dc.date.issued2016-11-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/118806-
dc.description.abstract[cat] La present Tesi Doctoral té com a objectiu principal identificar i caracteritzar les produccions ceràmiques realitzades al País Basc durant l'època baixmedieval i moderna (ss. XIV-XVIII). És a dir, determinar la seva provinença i les tècniques emprades en el disseny d'aquests objectes ceràmics. D'aquesta manera es pretén contribuir a l'estudi històric dels centres productors, de les xarxes comercials locals i regionals, del grau de desenvolupament tecnològic, de les tradicions culturals dels artesans bascos de l'època, etc. La mostra objecte d'estudi està formada per ceràmiques majòliques, materials ceràmics vidrats i no vidrats, els quals abasten un ampli repertori formal (escudelles, plats, gerres, olles, tenalles, teules, etc.) i, conseqüentment, amb funcionalitats diverses (ceràmiques de taula, de cuina, d'emmagatzematge, materials de construcció, etc.). Aquests materials arqueològics procedeixen d'excavacions realitzades a la província d'Àlaba i Biscaia i, en menor mesura, de Guipúscoa, així com també de l’assentament pesquer basc de Hare Harbour-1, ubicat a l'illa de Petit-Mécatina (Quebec). Per a la seva caracterització arqueomètrica, aquesta mostra ha estat analitzada mitjançant Fluorescència de Raigs X (FRX), Difracció de Raigs X (DRX), Microscòpia Òptica per làmina prima (MO), Microscòpia Electrònica de Rastreig (MER) i, en el cas dels materials de construcció, s'ha realitzat un assaig experimental (testing method in 3-point bending). Els resultats de la present Tesi Doctoral demostren l'existència d'una important i complexa activitat de producció ceràmica al País Basc durant l'època baixmedieval i moderna. Durant aquest període als tallers bascos, ubicats a Salinillas de Buradón i a Bilbao, entre altres viles, es produïren diversos tipus ceràmics, d'ús domèstic, amb diverses formes i funcionalitats: ceràmiques majòliques, majoritàriament obra blanca o amb decoracions molt senzilles en verd o blau; ceràmiques vidrades, principalment de color melat i verd; i ceràmiques sense cap tipus de recobriment vidrat. En les produccions basques identificades s'ha documentat la utilització, per part dels ceramistes, de diverses tècniques per tal d'obtenir diferents objectes ceràmics, a partir de les propietats del material emprat i del seu disseny formal. A més a més, existiria també una important xarxa comercial. Una part significativa dels vasos ceràmics consumits en aquest període provenien de fora del País Basc. Entre aquests destaquen, per una banda, les ceràmiques majòliques amb un alt valor estètic i de gran qualitat tècnica, les quals eren importades de diversos tallers de la Corona de Castella i d'Aragó (Sevilla, Manises, Terol, etc.). Per altra banda, destaquen també les ceràmiques amb una funcionalitat culinària (principalment olles) provinents molt probablement de tallers ubicats a la província de Zamora (Muelas del Pan i/o Pereruela de Sayago), d’important tradició terrissera, i amb relacions comercials sobretot amb el nord de la península i el sud de França. A més a més, es constata la presència de teules produïdes al País Basc a la costa atlàntica del Canadà, a través de l’activitat pesquera basca en aquestes costes.-
dc.description.abstract[eng] This thesis focuses on Basque Country pottery production during the late medieval and modern periods (14th-18th centuries). The main objective is to identify different meaningful ceramic groups integrating archaeometry for provenance studies and aspects related to ceramic manufacture. In order to investigate these issues, a wide range of Majolica, coarse glazed and unglazed pottery were performed by a suite of analytical techniques: x-ray fluorescence (XRF), x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), thin section petrography and tests for assessing mechanical properties. The examined material was taken from several sites located in the Basque Country and the Basque site of Hare Harbour-1, placed on Petit-Mécatina Island (Québec). The results allow me to infer the existence of an important and complex pottery production activity in the Basque Country, during this period; for instance, various ceramic types were manufactured in Salinillas de Buradón and Bilbao, among other towns. Besides, the use of several techniques to obtain different ceramic objects, based on the properties of the material used and its formal design has been proved. With regard to commercial networks, it is shown that a significant part of the ceramic vessels consumed in this period came from outside the Basque Country. These include, on the one hand, Majolica with a high aesthetic value and high technical quality imported from various workshops of the Crowns of Castile and Aragon (Seville, Manises, Teruel, etc.). On the other hand, ceramics with culinary functionality, most likely from workshops located in the province of Zamora (Muelas del Pan and / or Pereruela de Sayago), places with an important pottery tradition. In addition, the presence of Basque roof tiles in the Atlantic coast of Canada, brought by fishermen during seasonal whaling activity, is proved.-
dc.format.extent406 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Puig, 2016-
dc.sourceTesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia-
dc.subject.classificationArqueometria-
dc.subject.classificationCeràmica-
dc.subject.classificationArqueologia moderna-
dc.subject.classificationPaís Basc-
dc.subject.otherArchaeometry-
dc.subject.otherPottery-
dc.subject.otherModern archaeology-
dc.subject.otherBasque Country-
dc.titleLes produccions ceràmiques del País Basc durant l'època baixmedieval i moderna. Una aproximació arqueomètrica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2017-12-19T10:19:07Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/458360-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.CPB_1de13.pdfPrevi480.77 kBAdobe PDFView/Open
02.CPB_2de13.pdfIntroducció801.3 kBAdobe PDFView/Open
03.CPB_3de13.pdfCap. 21.84 MBAdobe PDFView/Open
04.CPB_4de13.pdfCap. 3708.5 kBAdobe PDFView/Open
05.CPB_5de13.pdfCap. 46.61 MBAdobe PDFView/Open
06.CPB_6de13.pdfCap. 5390.07 kBAdobe PDFView/Open
07.CPB_7de13.pdfCap. 6 - Resultats11.53 MBAdobe PDFView/Open
08.CPB_8de13.pdfCap. 7 - Discussió312.13 kBAdobe PDFView/Open
09.CPB_9de13.pdfCap. 8 - Conclusions221.3 kBAdobe PDFView/Open
10.CPB_10de13.pdfBibliografia350.37 kBAdobe PDFView/Open
11.CPB_11de13.pdfAnnex 1 - Taules / Annex 2 - Inventari2.28 MBAdobe PDFView/Open
12.CPB_12de13.pdfAnnex 3 - Fotos1.81 MBAdobe PDFView/Open
13.CPB_13de13.pdfAnnex 4 - Llegenda mapa geològic País Basc19.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.